Reglement

op de website van W.S.V. de Merwelanden
Welkom
gallery/3478754f9ea70316eb73ec1141c74133

zie hieronder de bestuursleden van de watersport vereniging:

Als u het huishoudelijk reglement van onze watersportvereniging leest dan komen de punten die hieronder vermeld staan terug.

 

Poort sluiten als u van het vlot afgaat en als u er op komt, ook al is het maar voor even.

Boten moeten verzekerd zijn ook volgboten.

Kopie verzekeringspolis naar de secretaris met bewijs van betaling.

Lassen en slijpen ten strengste verboden. Zie art.19

Honden aan de lijn. Zie art. 22

Houd uw uithouder schoon van stront en plantjes tot de waterlijn.

Het vlot is geen opslagplaats voor afval en andere objecten.

Fietsen en brommers op de plaats die daar voor bestemd is dus niet bij de boten.

Gebruik van drinkwater. Zie art. 24

Bestuur

Functie

Naam

Contact

Voorzitter

Dhr. Balado

Secretaris

Dhr. Kooderings Klemens

Penningmeester

Dhr. Verspui